Reservdelar2

Återvinning

Bra för miljön – bra för din ekonomi – rätt del för just din bil

Vi står till tjänst med hela kedjan från transport av avlagda fordon till demontering och försäljning av reservdelar. Våra två bärgningsbilar hämtar fordon i bland annat hela Norden. För oss är det av stor vikt att hantera alla fordonets delar och material på ett effektivt och miljövänligt sätt. När lastbilarna når vår demonteringshall genomgår de en sanering var vätskor, oljor och batterier blir omhändertagna och därefter skickas vidare till godkända mottagare av problemavfall.

Vår kunniga personal tillvaratar delar som kan återanvändas och få ett nytt liv. Finns det delar eller material som är skadat eller längre inte användbart, skickas det vidare till våra samarbetspartners på återvinningscentraler. Vi är också medlem i Suomen Autopurkamoliitto r.y.