Transport 4

Transport

Våra kunder kommer både från Finland och andra delar av världen vilket gör oss till ett mycket internationellt företag med bred erfarenhet och kunskap. En del av lastbilarna och reservdelarna exporteras över hela världen. Vi erbjuder olika transportmöjligheter för att kunna leverera dina delar på bästa sätt. Genom vårt nätverk av internationella transportörer kan vi erbjuda konkurrenskraftiga alternativ såväl i Finland som i övriga delar av världen.

Vid köp av större partier eller större volymer kan delarna lastas i container och skickas till önskad hamn. Det är även möjligt att lasta dina delar på en lastbil du köpt från oss. Detta är en mycket förmånlig lösning som sparar transportkostnader. Innan transport genomgår reservdelarna en oljesanering. Vår kvalificerade personal tar hand om lastbilarna på bästa sätt och har många års erfarenhet av containerlastning. Vi ordnar gärna transport vid behov och tar hand om nödvändiga transport- och exportdokument.